Zamów polecane produkty
JM Logo
Wróć

Smart Metering WOD-KAN

2022-07-25

Co to jest sieć LoRaWAN i jakie są jej przewagi wobec innych technologii zdalnego odczytu

 

 

Zarejestruj się już dziś na wirtualne nieodpłatne warsztaty Wireless Day 2022 - pobierz video tutoriale na temat LoRaWAN!

LoRaWAN – wszystko co trzeba wiedzieć! 

Szkolenie obejmuje wszystkie praktyczne aspekty uruchomienia sieci LoRaWAN: 

 • wybór Gateway i jego rejestracja w różnych serwerach sieciowych LoRaWAN (TTN, LoRioT, Chirpstack, SPN, WMC, Helium); 
 • uruchomienie sensorów i ich powiązanie z serwerem aplikacyjnym; 
 • przybliżenie zasad działania sieci Helium (LongFi) wraz procesem rejestracji hotspota;  
 • parametryzacja trackerów GPS+LoRaWAN i demonstracja ich współpracy z siecią Helium; 
 • przedstawienie szeregu case studies z całego świata z obszarów smart: metering/ city /agriculture /logistic w tym projektów zrealizowanych z sukcesem w Polsce.

W oparciu o transmisję LIVE warsztatów powstał szereg szkoleń video do dyspozycji osób, które zarejestrują się na Wirtualny Wireless Day.

Zapisz się na Wirtualny Wireless Day pod linkiem>>

 

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne realizują cykliczne odczyty liczników. To bardzo ważne zadanie, które dotychczas często realizowane było poprzez inkasentów. Niestety efektywność takich odczytów była niska – inkasenci nie zastawali w punkcie odczytu mieszkańców, a sam odczyt miał miejsce w długich okresach czasu. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce i spadek bezrobocia przyczynił się także do braków kadrowych, a to przekładało się na rzadsze odczyty i jeszcze rzadsze fakturowanie. Wynajem firm zewnętrznych do realizacji odczytów, w ramach outsourcingu, tylko częściowo rozwiązało problem. Owszem, braki kadrowe są w takim modelu rozwiązane, lecz w zamian pojawia się uzależnienie od zewnętrznego podmiotu, z którym umowy nie można rozwiązać z dnia na dzień, a który ma interes w tym, aby usługi odczytu realizować z jak najlepszą marżą, która dla PWiK staje się kosztem.

Wzrosło w rezultacie zainteresowanie odczytami zdalnymi z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. Wśród stosowanych technologii można znaleźć transmisję danych z wykorzystaniem GSM, radia analogowego w paśmie subGHz i sieci LoRaWAN. 

WYSIWYG - LoRa.png

Zdalny odczyt umożliwia – niezależnie od obecności mieszkańców – zarejestrowanie stanu licznika. Jedna z technologii, która zyskiwała początkowo dużą popularność, zakładała, że inkasent będzie chodzącym zdalnym punktem odczytowym. W plecaku znajdowała się antena, za pomocą której, podczas wędrówki w terenie, odczytywane były liczniki. 

Technika ta jednakże ma dwie, istotne wady. Pierwsza z nich, to najczęstszy brak 100% odczytów. Inkasent pokonuje swoją trasę, a jeśli jakiś licznik nie został odczytany, to inkasent nie wracał specjalnie dla niego z zaplanowanej drogi. Druga wada, to rzadkie odczyty. Odczyt ma miejsce jedynie podczas wizyty w terenie inkasenta, więc nie pomaga w zbilansowaniu zużycia wody, a tym bardziej w wykrywaniu kradzieży wody lub wycieków. 

WYSIWYG - Smart-wodociąg-w-Ząbkach-768x668.png

Problem braku odczytów czy też wsparcie dla zarządzania siecią w czasie niemal rzeczywistym uzyskujemy, jeśli liczniki znajdują się w stałym zasięgu z bramą. Taką technologię oferuje GSM, a także odmiany sieci dla IoT, jak NB-IoT czy LTE-Cat.M. W praktyce jednak odczyt za pomocą sieci komórkowej okazywał się zbyt trudny technicznie. Profil zużycia energii GSM wymaga nakładów energii na prace nadajnika liczoną w watach i pomimo, że transmisja ta w normalnym trybie nie musi odbywać się często, to jednak bez zewnętrznego źródła zasilania trudno sobie wyobrazić wielomiesięczną pracę nakładki czy elektronicznego licznika. Przedsiębiorstwa Wod-Kan nie mają prawnej możliwości nakłonienia odbiorców do zapewniania zasilania układów odczytu liczników, a i wymagania techniczne, związane z bezpieczeństwem – wszak prąd i woda nie są przyjaciółmi – okazują się bardzo trudne do spełnienia.

Jeśli dodać do tego konieczność ponoszenia opłat abonamentowych dla operatorów telekomunikacyjnych GSM oraz niską propagację sygnału ze studzienek czy piwnic, to zrozumiałe staje się, dlaczego projekt zastosowania zdalnego odczytu liczników wody z wykorzystaniem NB-IoT czy LTE-Cat. nie rozpowszechnił się. 

Transmisja radiowa w otwartym paśmie subGHz z wykorzystaniem zainstalowanych na stałe nadajników-odbiorników, zwanych także bramami czy Gateway, przyjęła się w odczytach liczników zdecydowanie powszechniej, a z dostępnych technologii największą popularność zdobywa LoRaWAN. 

 

LoRaWAN to brak opłat za wykorzystanie pasma radiowego i wieloletnia praca na baterii

Zalety modulacji LoRa polegają na bardzo dobrej propagacji i odporności na zakłócenia, dającej możliwość transmisji na kilometrowe odległości ze studzienek czy piwnic. Energooszczędność z kolei pozwala na wiele lat pracy na zasilaniu bateryjnym. 

Otwarte pasmo pozwala na budowę własnej sieci, której koszty są bardzo umiarkowane w porównaniu do infrastruktury GSM, a także nie wymaga ponoszenia opłat abonamentowych. Jeśli nawet korzysta się z sieci LoRaWAN nie będącej własnością PWiK, to praktyka pokazuje, że koszty abonamentów są zaledwie ułamkiem oczekiwań operatorów sieci komórkowych. 

 

LoRaWAN to większe bezpieczeństwo prowadzonego biznesu i niższe koszty liczników, nakładek i billingu

LoRaWAN to protokół sieciowy, który oprócz zalet modulacji LoRa oferuje bezpieczeństwo i standaryzację, a standaryzacja z kolei pozwala na swobodną konkurencję między dostawcami nakładek czy liczników wyposażonych w moduły komunikacyjne LoRaWAN. Brak uzależnienia od jednego dostawcy staje się receptą na bezpieczeństwo biznesu prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz wpływa na redukcję cen zakupów nakładek czy liczników. Przyjęcie standardu sieci LoRaWAN pozwala bowiem technicznie na zmianę na dowolnym etapie działalności przedsiębiorstwa dostawcy liczników czy nakładek. Także otwarta wiedza o standardzie, jakim jest LoRaWAN, nie uzależnia PWiK od firmy softwareowej. Każdy podmiot znający się na organizacji przepływu danych w sieci LoRaWAN jest teoretycznie w stanie zbudować oprogramowanie do billingu. To powoduje, że firmy programistyczne przy odczycie liczników w sieci LoRaWAN konkurują ze sobą funkcjonalnością i cenami, nie używając w dalszej perspektywie argumentu uzależnienia od swojego know-how, autorskiego opracowanego systemu komunikacji bezprzewodowej czy odczytu danych. 
 
 
 

LoRaWAN to bilansowanie zasobów wodnych na żądanie, wykrywanie wycieków i kradzieży wody

LoRaWAN jest także komunikacją dwustronną i ma to coraz większe znaczenie przy wzroście cen wody i przy występowaniu jej braków. Z wykorzystaniem LoRaWAN można wprowadzić licznik na pewien czas w stan częstego odczytu, a to pozwala na bilansowanie zasobów wodnych, wykrywanie procederu kradzieży wody lub wykrycie wycieków.
 

 

Przykładowe wdrożenia odczytu liczników wody z wykorzystaniem LoRaWAN

 

Potrzeby przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są zróżnicowane i w sposób zróżnicowany realizują zdalny odczyt liczników z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. Poniżej przedstawiamy trzy, naszym zdaniem, najbardziej reprezentatywne modele, poczynając od zdalnego odczytu liczników w ramach projektu Smart City a kończąc na samodzielnej realizacji projektu budowy własnej, niewielkiej sieci, przez PWiK. 

Miasto Wrocław najbardziej Smart City

Potencjał sieci LoRaWAN przykuł uwagę twórców projektów Smart City. Z wykorzystaniem sieci LoRaWAN, dysponując odpowiednimi sensorami i urządzeniami końcowymi, można bowiem kontrolować zajętość miejsc parkingowych, monitorować natężenie ruchu, sterować inteligentnie oświetleniem ulicznym. 

Wrocław jest miastem o dużych zasługach dla rozwoju technologii w Polsce, siedzibą wielu firm HighTech oraz technicznych uczelni wyższych. 

W 2018 roku Wrocław przystąpił do projektu budowy sieci LoRaWAN z myślą o Smart City, zapraszając do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane wykorzystaniem tej technologii. 

Do realizacji projektu budowy sieci LoRaWAN we Wrocławiu zaproszona została firma Emitel, znana z posiadania doświadczenia w budowie i eksploatacji systemów transmisji radiowej. Emitel jest operatorem sygnału telewizji naziemnej w Polsce i mógł wykorzystać swoją infrastrukturę oraz służby techniczne do budowy sieci LoRaWAN pokrywającej cały teren miasta. Emitel zrealizował także pilotażowe projekty monitoringu miejsc parkingowych, a jego współpraca z Władzami Miasta w kolejnych projektach Smart City cały czas jest rozwijana. 

WYSIWYG - Wrocław LoRaWAN Emitel.pnghttps://www.lorawan.com.pl/wroclaw-w-zasiegu-sieci-lorawan

Naturalne powiązania kapitałowe Miasta Wrocław i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego zaowocowały pomysłem wdrożenia sieci LoRaWAN do zdalnego odczytu liczników wody.

Liderem projektu została firma Emitel.

WYSIWYG - Wrocław LoRaWAN Emitel 2.png

W projekcie wzięła także udział firma AIUT znana z produkcji i wdrożeń nakładek na liczniki pomiarowe pracujące w sieci LoRaWAN. 

WYSIWYG - Wrocław LoRaWAN AIUT.png

Warto podkreślić, że w sieci LoRaWAN odczytowi podlega 70 tysięcy liczników. 

Próba zrealizowania tego przedsięwzięcia w oparciu o technologię GSM wygenerowałaby miesięczne koszty samych opłat abonamentowych w szacowanej kwocie pomiędzy 700.000PLN a 1.400.000PLN, co w ciągu roku dałoby kwotę aż od 8.400.000PLN do 16.800.000PLN 

Zdalny odczyt wodomierzy we Wrocławiu>>

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich w zasięgu sieci LoRaWAN

MPWiK w Piekarach Śląskich wybrało firmę AIUT zarówno w roli dostawcy nakładek do odczytów liczników wody jak i wykonawcy sieci LoRaWAN. W 2018 roku ruszył i zakończył się w 2019 projekt budowy sieci LoRaWAN i uruchomienia zdalnego odczytu liczników. 
 
WYSIWYG - AIUT Piekary.png
 
Łączna liczba liczników objętych odczytem w ramach projektu objęła liczbę 6,5 tysiąca urządzeń. Warto podkreślić, że wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Piekary Śląskie zrealizowano w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z montażem urządzeń telemetrycznych czy transmisją danych. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 1,7 mln zł netto (1 782 035 zł netto) a projekt został dofinansowany w 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.
 
 
Posiadając w MPWiK sieć LoRaWAN nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwijać działania Smart City i współdzielić sieć powstają na potrzeby odczytów liczników wody tym razem dla poprawy bezpieczeństwa i wygody mieszkańców. 
 
WYSIWYG - Piekary Śląskie na LoRaWAN.jpg
 
 

Historia o tym, jak PWiK Ząbki pozbawiło firmę outsourcingową od odczytów ząbków

Sąsiadujące z Warszawą miasto Ząbki nie zalicza się do miast dużych, choć patrząc na historię miasta i nazwę kojarzoną z gryzieniem, nie jest to miasto pokornie znoszące przeciwności losu, a raczej zadziornie się im przeciwstawiające. 
 
Taka jest także historia wdrożenia LoRaWAN w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. 
 
Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w Ząbkach nie należy do przedsiębiorstw dużych, jednakże dostarcza wodę dużej liczbie mieszkańców w domach jednorodzinnych, przez co ma, w porównaniu z wod-kanami dużych miast, niewspółmiernie duże potrzeby w zakresie odczytu liczników i billingu. 
 
PWiK Ząbki współpracowało z firmą outsourcingową, która jednakże zdecydowała się na nieuzasadnione zdaniem Zarządu Spółki, wykorzystanie dominującej pozycji wobec przedsiębiorstwa, podnosząc ceny swoich usług w 2018 roku. 
 
Zarząd PWiK zdecydował się w krótkim czasie rozpoznać możliwości sieci LoRaWAN. Na tym etapie nasza firma wsparła przedsiębiorstwo technicznie, uruchamiając próbna instalację do odczytu liczników. JM elektronik dostarczył bramy LoRaWAN i brał czynny udział w przekazywaniu wiedzy do Zespołu Technicznego złożonego z pracowników PWiK odpowiedzialnych w firmie między innymi za IT. Oprogramowanie do billingu opracowała firma MicroCreative bazując na bezpośrednich wytycznych Zespołu Technicznego PWiK. 
 
Więcej o uzasadnieniu wdrożenia LoRaWAN i przewagach nad odczytem w oparciu o rozwiązania SIMowe, mówi Mariusz Ołdak, Zastępca Kierownika Działu Wod-Kan w Ząbkach. 
 
Mając wsparcie włodarzy Miasta Ząbki Zarząd PWiK pozyskał dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.   
 
Projekt wdrożenia w PWiK w Ząbkach systemu Aqueduct do zdalnego odczytu jest szczególnie wart uwagi, ponieważ pokazuje, że przy odpowiednim poziomie determinacji Zarządu przedsiębiorstwo jest w stanie samodzielnie wdrożyć i eksploatować sieć LoRaWAN, począwszy od zakupu po instalację i uruchamianie Gateways na gminnych budynkach, poprzez samodzielne, sukcesywne wymienianie liczników wody na takie, które posiadają wbudowany moduł transmisyjny LoRaWAN, aż po zakup usługi budowy własnego oprogramowania na potrzeby billingu, budowy i eksploatacji serwerowni i zasobów IT. 
 
 
WYSIWYG - Schemat Aqueduct.jpg
źródło: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o. (pwikzabki.pl)
 

 

JM elektronik wiodącym popularyzatorem LoRaWAN w Polsce 

JM elektronik jest firmą, która dostarczyła w Polsce Gateway Kerlink do wszystkich liczących się projektów Smart Metering i Smart City z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. 

Mamy przyjemność współpracować zarówno z tak znamienitymi firmami jak wymienione powyżej EMITEL i AIUT, ale i dalszymi producentami liczników i nakładek z modułami LoRaWAN, oprogramowania do billingu, dostarczycielami usług IT i infrastruktury a także z tymi przedsiębiorstwami, które mają aspiracje uruchomić samodzielnie autorski system zdalnego odczytu opartego na LoRaWAN. 

JM elektronik regularnie organizuje szkolenia poświęcone LoRaWAN a oferta urządzeń wykracza daleko poza Gateways. 

 

Czego potrzeba, aby samodzielnie uruchomić sieć LoRaWAN?

Sieć LoRaWAN fizycznie składa się z urządzeń końcowych i bram. Bramy (Gateways, koncetratory) z kolei wymagają serwera LoRaWAN z oprogramowaniem sieciowym. Połączenie pomiędzy Gateways a serwerem może odbywać się poprzez Internet. Chcąc korzystać z wyniku działania urządzeń końcowych, obserwować zużycie wody lub inne wskazania, konieczny jest jeszcze serwer aplikacyjny.

WYSIWYG - schemat działania LoRa 1.png

 

Najważniejsza decyzja: wybór odpowiednich Gateways

Czy zastanawiali się Państwo nad chodzeniem zimą po oblodzonym dachu lub wspinaniem się w upale na odsłonięty i rozgrzany słońcem słup? Pod groźbą braku danych ze zdalnie odczytywanych liczników? Chcąc uniknąć takiego przedmiotu rozmyślań trzeba przyłożyć odpowiednią wagę do wyboru bram LoRaWAN, które w Smart Metering pracują na zewnątrz budynków, umieszczone na elewacjach, kominach, słupach. 

Prawdziwy koszt posiadania koncentratora nie wynika bowiem bezpośrednio z ceny zakupu, a z braku dodatkowych kosztów i ryzyk związanych z awarią przejawiającą się utratą odczytów, czy z serwisem na dużej wysokości. 

W praktyce cena zakupu Gateway stanowi zaledwie ułamek inwestycji lecz jednocześnie stanowi większość dla jej bezpieczeństwa biznesowego. 

JM elektronik wybrał do oferty francuskiego producenta koncentratorów, firmę Kerlink, stając się dla niej strategicznym partnerem w Polsce i w dalszych krajach Europy Środkowej. Kerlink jest jedną z firm o największym doświadczeniu w produkcji Gateway LoRaWAN na świecie. Od początku działalności Kerlink należy do LoRa Alliance, stowarzyszenia najważniejsjzych światowych dostawców sprzętu i oprogramowania na rzecz LoRa, wytyczającego kierunki rozwoju i dbającego o jednolitość standardu komunikacyjnego. 

Produkty firmy Kerlink pracują na wszystkich kontynentach a najważniejsze wdrożenia w Europie LoRaWAN w ramach Smart City i Smart Metering realizowane są w oparciu o produkty Kerlink, dostarczone przez JM elektronik. 

Zastanawiając się nad przyczyną popularności Kerlink należy zwrócić uwagę na:

 • Bezawaryjność – zdolność odczytowa bez względu na warunki atmosferyczne czy zakłócenia – na co z pewnością ma wpływ europejskie pochodzenie urządzeń, co pozwala przyjąć za pewnik poprawność zaprojektowania zgodnie z zasadami przyjętymi dla instalacji eksploatowanych w trudnych warunkach przemysłowych (odporność na wstrząsy, wibracje, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, szczelność obudowy) oraz dbałość o jakość w procesie montażu. W Gateway Kerlink nie znajdą Państwo komputerków raspberry a zaprojektowane specjalnie na potrzeby bramy PCBA;
 • Niepodważalne certyfikacje – jak każde urzadzenie radiowe także gateways LoRaWAN muszą spełniać precyzyjnie kryteria dopuszczenia, obejmujące pasmo i moc. Choć pasmo w jakim pracuje LoRaWAN nie jest licencjonowane, to jednak odpowiedzialność za jego zakłócanie spada w pierwszej kolejności na właściciela urządzenia, który w tym przypadku znajduje się w Europie, gdzie z względu na porządek prawny zdolny do egzekwowania sankcji oraz rzetelność nie podrabia się dokumentów certyfikacyjnych;
 • Bezpieczeństwo – jak każde urządzenie pracując w Internecie, także koncentratory LoRaWAN narażone są na potencjalne ataki. Kerlink wyróżnia się na tle światowych dostawców dbałością o bezpieczeństwo informatyczne urządzeń z oferty;
 • Elastyczność – polegająca na stosowaniu wspólnego rdzenia systemowego we wszystkich Gateway Kerlink, co pozwala mieć pewność, że sieć LoRaWAN będzie działać, niezależnie od tego na jakiej wersji Gateway przeprowadzono testy a na jakiej ma pracować docelowa instalacja.
 • Rozmiar – bo nie zawsze większe znaczy lepsze i dotyczy to także anten zewnętrznych, które w razie potrzeby stosowania dostarcza fabrycznie sam producent, z dbałością o pełne dopasowanie falowe;
 • Wsparcie inżynierskie i jasną komunikację o rozwoju oraz przewidywalność biznesową – ponieważ Kerlink w istocie od początku był i będzie częścią realizowanych projektów Smart Metering i Smart City, a nie jedynie dostawcą sprzętu;
 • Skalę działalności – przejawiająca się w tysiącach wyprodukowanych Gateways co roku, pracujących na wszystkich kontynentach.

 

 

Co daje współpraca z JM elektronik, przy wyborze koncentratorów? Warto zwrócić uwagę na:

 • Realizowaną na bieżąco dostępność wprost z magazynu. Trudno nawet sobie wyobrazić sytuację, w której realizując zakupy z drugiego końca świata na potrzeby zamówienia publicznego inwestor zostaje tuż przed planowanym terminem poinformowany o tym, że dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie. W dzisiejszych czasach zerwanych łańcuchów logistycznych i braku półprzewodników na rynku, dostępność urządzeń w krótkim łańcuchu dostaw, z Polski, wprost z magazynu, okazuje się być Kluczowa. Zapewnianie przez JM elektronik bieżącej dostępności stanów magazynowych dla  najpopularniejszych urządzeń przekłada się na rekordowy czas dostawy pojedynczych Gateway, także na potrzeby wypożyczeń, czy sytuacji awaryjnych, oraz przewidywalność dostaw zaplanowanych;
 • Wsparcie dedykowanego inżyniera aplikacyjnego, pomoc w uruchomieniu pierwszych urządzeń, a nawet wizji lokalnej, pomoc w doborze anten i innych akcesoriów, w tym czujników pracujących w sieci LoRaWAN oraz w doborze OPROGRAMOWANIA; 
 • Dostępność wszelkich akcesoriów i sprzętu komplementarnego; 
 • Doświadczenie zebrane w największych projektach SmartCity w Polsce powiązanych z LoRaWAN; 
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu; 
 • Organizację cyklicznych szkoleń i transfer wiedzy wprost od producenta, firmy Kerlink.

 

 

 

Najpopularniejsze modele Kerlink dla aplikacji Smart Metering w WOD-KAN

 

WYSIWYG - Kerlink Wirnet iStation.pngWirnet iStation - Najpopularniejszy Gateway stosowany w Polsce w Smart Meteringu, przeznaczony do pracy zewnętrznej (IP67). 

Kompaktowa budowa i wbudowana wewnętrzna antena umożliwia montaż w przestrzeni publicznej w miejscach ogólnodostępnych, bez ryzyka łatwego uszkodzenia w akcie wandalizmu. 8 kanałów LoRaWAN (125kHz, multi Spreading Factor) +1 kanał RX (250/500kHz, mono Spreading Factor) + 1 kanał RX/TX (FSK).  Wbudowany modem 4G z funkcją fallback do 2G/3G. Konfigurowalna moc nadawcza. Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. 

Sprawdź w Portalu B2B>> 

 

 

 

 

WYSIWYG - kerlink-wirnet-ifemtocell.png

Wirnet iFemtoCell i iFemtoCell-Evolution

Budżetowe lecz w pełni funkcjonalne Gateway LoRaWAN przeznaczone do pracy wewnątrz budynków. Rozwiązanie dedykowane dla Smart Building/Home/Metering, lecz także jako doskonałe wyposażenie zespołów projektowych i inżynierów, które umożliwia produkcyjne testowanie aplikacji i urządzeń wyposażonych w moduły LoRa.

Pomimo niewielkich rozmiarów zawiera pełnowymiarowy firmware stosowany we wszystkich bramach Kerlinka, przez co można mieć pewność, że przetestowane aplikacje będą współpracować z każdym Gateway firmy Kerlink. 8 kanałów RX (125 kHz, multi Spreading Factor) + 1 kanał RX (250 kHz lub 500 kHz, mono Spreading Factor) + 1 kanał RX/TX (FSK). 

Połączenie z Internetem w obu wersjach możliwe jest przy wykorzystaniu portu Ethernet. iFemtoCell zapewnia także obsługę WiFi, a IFemtoCell-Evolution, dzięki wbudowanemu modułowi 3G/4G, może łączyć się z Internetem poprzez sieć komórkową.

Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny pozwala także na budowę sieci LoRaWAN na zewnątrz budynków, w przypadku montażu Gateway wewnątrz a samej anteny na zewnątrz. 

Sprawdź w Portalu B2B Wirnet iFemtoCell>> oraz Wirnet iFemtoCell-evolution>>

 

Omówienie oprogramowania 

 

Jak sygnały z urządzeń końcowych wędrują do naszej aplikacji użytkowej i jak biegną w drugą stronę?

Zacznijmy od samego początku, żebyśmy na pewno poprawnie zrozumieli sens, działanie i zakres zastosowania sieci LoRaWAN. 

Sieć LoRaWAN składa się z trzech niezbędnych elementów: urządzeń końcowych (End-Devices), bramek dostępowych (Gateways) oraz serwera sieciowego (LoRa Network Server), jednakże dla użytecznej pracy naszej aplikacji zazwyczaj wykorzystujemy jeszcze czwarty element – serwer aplikacyjny (Application Server). 

Sieć LoRaWAN działa tak, że urządzenia końcowe chcą wysłać lub odebrać dane z serwera sieciowego. Nie mogą one tego zrobić bezpośrednio, gdyż same nie posiadają połączenia z Internetem. Dlatego w celu komunikacji z serwerem potrzebna jest im do tego bramka dostępowa (gateway), która potrafi komunikować się zarówno przez sieć LoRaWAN jak i przez Internet. Najprościej można wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi stosując pewną analogię: 

Załóżmy, że dwoje biznesmenów z różnych stron świata chce ubić interes. Jeden z nich pochodzi z Chin, natomiast drugi z Hiszpanii. Niestety oboje mówią tylko w swoim ojczystym języku, więc niemożliwe będzie, aby wymienili ze sobą informacje i zrozumieli się wzajemnie. Potrzebny im będzie do tego tłumacz, który zna zarówno chiński jak i hiszpański język. Dzięki temu biznesmen z Chin może się komunikować z biznesmenem z Hiszpanii za pośrednictwem tłumacza i odwrotnie – biznesmen z Hiszpanii może się komunikować z biznesmenem z Chin także za pośrednictwem tłumacza.  Teraz w miejsce biznesmenów i tłumacza podłóżmy części infrastruktury sieci LoRaWAN i gotowe – możemy łatwo wyobrazić sobie jak działa taka komunikacja. 

W naszym przypadku wygląda to tak: 

Biznesmen z Hiszpanii to urządzenie końcowe, biznesmen z Chin to serwer sieciowy, tłumacz to brama dostępowa, czyli urządzenia końcowe mogą wysyłać dane na serwer sieciowy wykorzystując do tego gateway, który w swoim oprogramowaniu wykorzystuje Packet Forwader - podprogram, który wykonuje translację wiadomości LoRaWAN na ramki IP i także odwrotnie – tłumaczy ramki IP na wiadomości LoRaWAN. Packet Forwarder to odpowiednik znajomości obu języków przez tłumacza. Oczywiście gateway może komunikować się w dwie strony tzn. – może przekazywać wiadomości z urządzeń końcowych na serwer sieciowy, a także przekazywać wiadomości z serwera sieciowego do urządzeń końcowych. 

Zazwyczaj jednak będzie potrzebne nam przekazanie tych wiadomości dalej – na serwer aplikacyjny. Większość serwerów sieciowych LoRaWAN posiada wbudowane narzędzia, aby przekazać wiadomości do serwera aplikacyjnego. Najczęściej wykorzystywane są protokoły MQTT oraz http, jednakże ta część aplikacji wymaga już czysto doświadczenia z oprogramowaniem i telekomunikacją – na tym etapie przekazujemy dane między dwoma serwerami w Internecie, więc wiedza o LoRaWAN nie ma w tej części znaczenia. 

Jednakże jednym z ograniczeń tej sieci jest niewielka przepustowość danych, co oznacza, że nie wyślemy przez sieć LoRaWAN plików audio, wideo, albo większych paczek danych, za to idealnie sprawdzi się ona w aplikacjach, gdzie potrzeba wysłać niewielki pakiet danych na bardzo dużo odległość wykorzystując do tego znikome ilości energii elektrycznej. 

Serwery LoRaWAN - wady i zalety bezpłatnych i komercyjnych

TTN (The Things Network) – jeden z popularniejszych LoRaWAN Network Server. Bramki zarejestrowane w tej sieci przekazują pakiety także zarejestrowanych w tej sieci urządzeń. Nie potrzebujemy więc własnego gatewaya - chcąc przekazać dane do serwera, wystarczy nam tylko, że jakiś gateway pracuje w okolicy. Jednakże gdy właściciel wyłączy swoją bramkę lub zmieni LNS to utracimy możliwość przesyłania danych na serwer z naszych urządzeń, dlatego chcąc stworzyć sieć, nad którą mamy pełną kontrolę, tak czy inaczej lepiej wyposażyć się we własne bramki. 

Ponadto TTN w darmowej wersji posiada dość duże ograniczenie takie jak wysyłanie maksymalnie 10 downlinków (informacji z serwera do urządzenia) w ciągu każdej doby i dotyczy to także potwierdzeń dostarczenia wiadomości (oczywiście w przypadku, gdy korzystamy z opcji potwierdzania dostarczenia wiadomości). 

Loriot – jeden z dostępnych LNS umożliwiający zbieranie danych z sieci LoRaWAN. W darmowej wersji posiada on ograniczenia takie jak maksymalna liczba rejestrowanych urządzeń końcowych ograniczona do 30 i możliwość utworzenia tylko jednej aplikacji. Nie utworzymy więc w tym rozwiązaniu darmowej sieci z ilością urządzeń większą niż 30, jednakże do przetestowania komunikacji LoRaWAN (w której wykorzystamy maksymalnie kilka urządzeń) sprawdzi się bardzo dobrze. 

Chirpstack – jedno z popularniejszych darmowych rozwiązań. Cały serwer można za darmo samemu zainstalować i skonfigurować na urządzeniu pracującym na systemie Linux. Plusem Chirpstacka jest wysoka niezależność (mamy własny, prywatny, dostosowany do swoich potrzeb serwer), jednakże w przypadku wystąpienia problemów także jesteśmy skazani na samych siebie. 

SPN (Small Private Network) – jest to LoRa Network Server producenta Kerlink. SPN instalowany jest bezpośrednio na stacji bazowej i może on działać w dwóch konfiguracjach: 

 • jako gateway MONO, czyli pojedyncza bramka z zainstalowanym serwerem;
 • jako Master/Slave (1 Master + do maks. 19 Slave’ów), wtedy sieć działa tak, że gateway (lub kilka gatewayów) odbiera wiadomość przekazuje ją do Mastera, na którym jest zainstalowany serwer, oprogramowanie w Masterze sprawdza, który gateway odebrał wiadomość z najlepszymi parametrami radiowymi i tę wiadomość zapisuje, a inne (zduplikowane) odrzuca. 

SPN posiada także wiele zalet jak m.in. możliwość uruchomienia narzędzia Node-Red na urządzeniu, możliwość zdalnego podglądu logów z bramki, zmiana ustawień parametrów radiowych, obsługa Remote HTTP REST, Remote FTP, Local FTP, a także regularne aktualizacje i wsparcie od strony producenta. Minusem jest to, że jest to oprogramowanie płatne (jednorazowo). 

WMC (Wanesy Management Center) – to także rozwiązanie oferowane przez producenta Kerlink. WMC jest serwerem działającym w chmurze. Możemy „wydzierżawić” dostęp do serwera korzystając z chmury Kerlinka lub za dopłatą postawić taki serwer we własnej lokalizacji. WMC posiada wiele wbudowanych narzędzi ułatwiających zarządzanie siecią oraz jej diagnostykę takie jak m.in.: „Multicast group” umożliwiające wysłanie danych jednocześnie do całej floty urządzeń końcowych, możliwość generowania wykresów z ogromnej ilości danych zebranych przez bramki, możliwość zdalnego dostępu do stacji, wykonywania planowanych o konkretnej godzinie aktualizacji, generowania wykresu analizy widma, przekazywania danych do serwera aplikacyjnego za pomocą interfejsów MQTT oraz HTTP oraz wiele innych. WMC posiada także wsparcie producenta jednakże jest to rozwiązanie płatne, w którym ponosimy koszty abonamentowe w zależności od ilości bramek i urządzeń, z których korzystamy. 

Helium – jest to LNS wykorzystywany w przypadku bramek z oprogramowaniem umożliwiającym wydobywanie kryptowalut HNT. Jest to darmowy LNS, jednakże potrzebujemy co jakiś czas zasilać „Data Credits”, aby móc przesyłać dane. 1 DC umożliwia przesłanie paczki do 24 bajtów danych, a minimalnie możemy kupić 1 000 000 DC, co obecnie kosztuje 10$. Konsola Helium nie posiada zbyt wielu funkcjonalności ani narzędzi. Służy ona bardziej w celu przekazania informacji do serwera aplikacyjnego, gdzie możemy zająć się dalszą obróbką danych. 

 

Serwery aplikacyjne: wizualizacja danych

Na bramce z oprogramowaniem SPN możemy uruchomić środowisko Node-Red, dzięki któremu możemy m.in dekodować i wizualizować dane z naszych czujników bez potrzeby przekazywania ich w inne miejsce (wszystkie procesy odbywają się na bramce). 

Nie będziemy opisywać krok po kroku jak wykonać przykładowy dekoder, gdyż mimo, że nie jest to trudne zadanie, jest ono dość czasochłonne. 

Pokażemy jednak kilka zrzutów ekranu, które choć w niewielkim stopniu przybliżą nam jak może wyglądać taka aplikacja wykonana w środowisku Node-Red

Po uruchomieniu środowiska wrzucamy do naszej aplikacji bloczek „Rx data”, który będzie automatycznie odbierać wiadomości przychodzące do SPN i przekazywać je na swoje wyjście. Do wyjścia „Rx data” podpinam bloczek debugowania oznaczony w aplikacji jako „msg”. W ten sposób mogę już otrzymać nie tylko dane z urządzenia, ale także szereg innych informacji takich jak informacje o bramce lub parametrach radiowych z jakimi została wysłana informacja. 

WYSIWYG - 2 wodkan.png

Na tym etapie aplikacji pojawiło się 5 dodatkowych bloczków. Dwa z nich (base64 oraz Dekoder payload) umożliwiły uzyskanie konkretnej informacji z czujnika. Dokładniej mówiąc – base64 (ten pakiet należy doinstalować) przetłumaczył nam informację z kodu base64 na kod heksadecymalny, natomiast w funkcji Dekoder payload, znajduje się prosta funkcja zamieniająca dane z systemu heksadecymalnego na dane wygodne do odczytu przez użytkownika. W tym przypadku naszym urządzeniem jest licznik impulsów, który zlicza mi ilość wygenerowanych impulsów na wejściach cyfrowych. Wyłuskaną informację można zauważyć m.in. w zakładce debug po prawej stronie interfejsu.  

WYSIWYG - 3 wodkan.png

Trzy kolejne bloczki (ilość impulsów, input1 oraz input2) odpowiadają za wyświetlanie danych na dashboardzie. Po uruchomieniu strony z naszym dashboardem możemy już obserwować zwizualizowane dane z naszej aplikacji. 

WYSIWYG - 4 wodkan.png

Oczywiście jest to dość uboga aplikacja, która ma na celu tylko przedstawienie jak łatwe może być wyciągnięcie danych z czujnika LoRaWAN i wyświetlenie ich w formie graficznej. 

Wizualizacja danych na przykładzie serwera Helium oraz FRED Sensetectnic 

Zakładając, że mamy już dodane urządzenie końcowe w konsoli Helium, logujemy się do niej i przechodzimy do zakładki „Integrations” i wybieramy na przykład MQTT 

WYSIWYG - 5 wodkan.png

Następnie zostaniemy poproszeni o wpisanie naszego Endpointa. Jego przykładowy format wygląda następująco: 

WYSIWYG - 6 wodkan.png

Potrzebujemy więc brokera MQTT. W Internecie można znaleźć wiele tego typu darmowych narzędzi wykorzystywanych chociażby do przetestowania funkcjonalności. W celach testowych posłużyłem się hivemq, którego dane dostępowe możemy znaleźć na zdjęciu poniżej: WYSIWYG - 7 wodkan.png

Korzystając z danych dostępowych do brokera, uzupełniłem Endpoint zgodnie z wcześniej przedstawionym przykładem oraz nadałem nazwę dla wiadomości Uplink oraz Downlink.  Następnie zatwierdziłem ustawienia klikając „Add integration” 

WYSIWYG - 8 wodkan.png

W kolejnym kroku przeszedłem do zakładki „Flows”, w której podłączyłem moje urządzenie do utworzonej przed chwilą integracji:   

WYSIWYG - 9 wodkan.png

Teraz pozostało skonfigurować połączenie po drugiej stronie. Wykorzystaliśmy w tym celu środowisko Node-Red FRED (https://fred.sensetecnic.com/). Po zalogowaniu umieściliśmy bloczek wejściowy „mqtt in” i rozpoczęliśmy jego konfigurację 

WYSIWYG - 10 wodkan.png

W polu „Topic” wpisujemy nazwę Uplink, którą deklarowaliśmy w naszej integracji. W przypadku, gdybyśmy chcieli korzystać z komunikacji w obie strony, zastosowalibyśmy bloczek „mqtt out” i należałoby wpisać nazwę Downlink, którą deklarowaliśmy w naszej integracji. 

Następnie klikając na ołówek obok pola w zakładce „Server” możemy przejść do wpisania bardziej szczegółowych parametrów konfiguracyjnych

 WYSIWYG - 11 wodkan.png

W których wpisujemy po prostu nazwę naszego brokera oraz port (dane te możemy znaleźć na screenshocie ze strony hivemq). Następnie zapisujemy naszą konfigurację i sprawdzamy czy komunikacja przebiega prawidłowo 

WYSIWYG - 12 wodkan.png

Podpinamy więc bloczek „debug”, który będzie nam wyświetlać jakiego rodzaju dane otrzymaliśmy. Jak widać - po uruchomieniu urządzenia i nawiązaniu z nim komunikacji otrzymujemy dane w okienku „debug” po prawej stronie ekranu. WYSIWYG - 13 wodkan.png

 

 

Jak LoRaWAN zmienia świat 

 • Firma Semtech, wiodący na świecie producent układów radiowych, ocenia, że obecnie na świecie pracuje już 200 milionów urządzeń LoRaWAN, a potencjał techologii LoRaWAN dojdzie do 5 miliardów (5.000.000.000) urządzeń>>. Ponad 170 krajów na świecie posiada wdrożone sieci LoRaWAN, ponad 80% populacji w 15 z 30 krajów o najwyższym PKB jest w zasięgu LoRaWAN. Istnieje ponad 155 publicznych operatorów LoRaWAN! Gdy dodamy do tego ponad 10 000 sieci prywatnych, ponad 2,2 miliona bram i 200 milionów wdrożonych i uruchomionych urządzeń końcowych możemy sobie uzmysłowić, na jaką skalę wykorzystywana już jest LoRaWAN. 
 • We Francji już 3 miliony liczników wody>> obsługiwanych przez firmę Veolia (największy operator wodociągów we Francji) odczytywana jest w technologii LoRaWAN. Zbudowana na potrzeby projektu sieć LoRaWAN obejmuje ponad 30 tysięcy gmin i 95% ludności metropolitarnej Francji.
 • LoRaWAN wykorzystywana jest nie tylko w szeregu projektów Smart City, jak we Wrocławiu, lecz także w Smart Agriculture>>. W Szwecji LoRaWAN wykorzystywana jest do kontroli dostępności wody w korytach, dla zwierząt wypasanych na swobodzie.
 • W Meksyku na plantacji kaktusów wykorzystywanych do wyrobu Tequili za pomocą sieci LoRaWAN przekazywane są informacje o stopniu wilgotności gleby>>.
 • W budynkach publicznych we Francji uruchamiane są projekty monitorowania jakości powietrza pod względem zawartości CO2>>, które przesyłają dane do systemów wentylacyjnych z wykorzystaniem LoRaWAN.

 

LongFi, Helium, czyli projekt, który zmienił oblicze IoT

Choć to zaskakujące, to do rozpowszechnienia IoT i LoRaWAN na świecie przyczyniają się nawet kryptowaluty. 

Sieć Helium została stworzona przez Amerykańska firmę Helium Systems w 2013 roku w celu zbudowania pierwszej na świecie bezprzewodowej sieci IoT typu peer-to-peer. Jako wiodącą technologię wybrano wówczas LoRaWAN, a sieć nazwano LongFi. Chcąc wesprzeć spontaniczny rozwój sieci zdecydowano, że osoby, które zdecydują się udostępnić zasięg sieci LongFi będą nagradzane udziałem w kryptowalucie Helium. W przypadku Bitcoina konieczne jest zużywanie dużych wolumenów energii w procesach obliczeniowych komputerów. W przypadku Helium górnicy nagradzani są za udostępnianie zasięgu i transmisję danych>>

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu Helium w projektach biznesowych

Choć kryptowaluty przechodzą właśnie okres osłabienia związany z wkroczeniem świata w kryzys wywołany wojną na Ukrainie, wysokimi cenami nośników energii i spodziewanym wzrostem cen żywności, to zdaniem specjalistów, te z kryptowalut, które posiadają wartość dodaną przetrwają i z czasem odzyskają swoją wartość.  

Za projektem Helium stoi idea budowy globalnej otwartej sieci IoT. Sprytny zabieg powiązania tej sieci z Helium spowodował, że w sieci LongFi na świecie pracuje już blisko milion hotspotów (milion Gateways!) omijając jednocześnie zakusy operatorów telekomunikacyjnych, chcących na IoT budować lukratywne biznesy.  

W Polsce sieć Helium dostępna jest w większości miast. Otwarte pasmo i brak opłat abonamentowych otwiera zupełnie nowe perspektywy dla użytkowników ale i producentów urządzeń IoT we wszystkich dziedzinach. 

W Smart Metering czy Smart City nie przewidujemy dużego zaangażowania w sieć Long-Fi (Helium). Ze względów bezpieczeństwa sieci te pracują w trybie sieci niepublicznych. 

Natomiast w Smart Agriculture, w logistyce, Smart Home i Smart Building możliwości jakie daje skorzystanie z sieci LongFi okazują się być rewolucyjne. Wystarczy wyobrazić sobie potencjał trackerów GPS przesyłających swoją pozycję przez sieć LongFi, trackerów nie wymagających wymiany baterii przez miesiące, a nawet lata. 

WYSIWYG - HeliumTracker1.png

 

 

Dzięki popularyzacji sieci LongFi producenci szeregu urządzeń elektronicznych otworzyli się na sieć LoRaWAN oferując gotowe do zastosowania sensory, elementy automatyki, lokalizatory, których można użyć także w zamkniętych sieciach LoRaWAN.

 

Poznaj gotowe do zastosowania w Twoich projektach urządzenia działające w sieci LoRaWAN starannie wyselekcjonowane przez JM elektronik, do wykorzystania w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. 

Adeunis LoRaWAN Dry Contact (ARF8170BA) przekazuje informacje o aktualnym stanie wejścia (logiczne 0 lub 1) co sprawia, że sprawdzi się on w aplikacjach do zdalnego monitorowania lub sterowania prostymi procesami jak np. wykrywanie otwarcia drzwi, obecności. Bez prowadzenia zasilania, bez kucia kabli możesz kontrolować stan otwarcia drzwi obiektu czy szafy sterowniczej. Zasilany jest za pomocą wymiennej baterii. 

WYSIWYG - Adeunis Dry Contact 250.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Water Leak Spot (ARF8170BA-B04) to czujnik umożliwiający wykrycie wycieku wody w jednym, konkretnym miejscu.

WYSIWYG - Adeunis Water Leak Spot 250.jpgSprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis LoRaWAN Temp (ARF8180BCA) służy do pomiaru, rejestrowania i śledzenia wartości temperatury. Wyposażony jest w jeden wewnętrzny i jeden zewnętrzny czujnik (dostępny też w wersji z dwoma zewnętrznymi czujnikami) i umożliwia zarówno zdalną jak i lokalną konfigurację.

Adeunis LoRaWAN Temp idealnie sprawdzi się przy monitorowaniu aplikacji wymagających pracy w pewnym zakresie temperatur lub po prostu do pomiarów temperatury i wysyłania danych na serwer.

WYSIWYG - Adeunis LoRaWAN Temp 250.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Current Sensor (ARF8190BA-B01) to gotowy do użycia czujnik prądu służący do pomiarów natężenia prądu w obwodach zasilania. Przekładnik występuje w wersji 50A oraz 100A (1 faza).

Current Sensor może być wykorzystany np. do zdalnego monitorowania pracy instalacji paneli słonecznych lub instalacji wiatrowej – sensor pozwala zmierzyć i przesłać poprzez sieć LoRaWAN natężenie prądu, co pozwala monitorować efektywność instalacji lub wykryć awarię.

WYSIWYG - Adeunis Current Sensor 250.jpgSprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Motion: presence/brightness (ARF8276AA) to urządzenie umożliwiające wykrywanie obecności oraz pomiar natężenia światła. Wyposażone jest w wejście cyfrowe oraz przycisk, które mogą służyć jako wyzwalacz dla alarmu. Posiada możliwość zdalnej i lokalnej konfiguracji. Zasilany jest za pomocą wymiennej baterii.

Adeunis Motion znajdzie zastosowanie w aplikacjach sterujących oświetleniem, w zależności od natężenia światła otoczenia albo w systemach antywłamaniowych, wykrywających czyjąś obecność w pomieszczeniu. 

WYSIWYG - Adeunis Motion 250.jpgSprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Modbus (ARF8240AA) to urządzenie obsługujące standardy RS232 i RS485. Wyposażone jest w 2 kable (zasilający oraz do komunikacji) o długości 70cm i zasilany jest z zewnętrznego źródła o napięciu 6-30V. Ma możliwość obsługi nawet do 20 urządzeń podrzędnych (slave). 

Adeunis Modbus może być wykorzystany do np. pomiarów aktualnych wartości napięć, prądów, zasięgu, mocy, a także do sumarycznego zużycia energii elektrycznej. Posiada możliwość połączenia się z każdym urządzeniem wyposażonym w interfejs modbus (licznik energii elektrycznej, licznik zużycia wody, sensory procesu technologicznego, itp.)

WYSIWYG - Adeunis Modbus 250.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Pulse ATEX (ARF8230FA) to urządzenie służące do komunikacji między czujnikami przystosowane do pracy w środowisku narażonym na eksplozję. Można do niego podłączyć 2 czujniki. Ma możliwość pracy w obszarze bezpośrednio narażonym na działanie gazu, pary, a nawet pyłu. 

Adeunis Pulse ATEX sprawdzi się w aplikacjach monitorujących czy nie nastąpiło ulatnianie się niebezpiecznych gazów, oparów.

WYSIWYG - Adeunis Pulse ATEX 250.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Pulse ATEX Binder (ARF8230FA-B01) to urządzenie służące do komunikacji między czujnikami gazu przystosowane do pracy w środowisku narażonym na eksplozję. Ma możliwość pracy w obszarze bezpośrednio narażonym na działanie gazu, pary, a nawet pyłu.

Adeunis Pulse ATEX Binder sprawdzi się w aplikacjach monitorujących czy nie nastąpiło ulatnianie się niebezpiecznych gazów lub oparów.

WYSIWYG - Adeunis ATEX Binder 250.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Comfort CO2 (ARF8373AB) to urządzenie umożliwiające wykonanie pomiarów zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, temperatury oraz wilgotności. Wyposażone jest w wskaźnik świetlny oraz w przycisk ostrzegawczy, który może służyć jako wyzwalacz alarmu.

Adeunis Comfort CO2 zasilany jest za pomocą wymiennej baterii litowo-tionylowej. Urządzenie sprawdzi się w aplikacjach Smart Home/Smart Building, gdzie wymagane jest zapewnienie dobrej jakości powietrza, np. w szkołach, hotelach, biurach etc. 

WYSIWYG - Adeunis Comfort CO2.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Adeunis Field Test Device (ARF8123AA) to urządzenie umożliwiające testowanie zasięgu sieci LoRaWAN, a także pobieranie danych o jego aktualnym położeniu za pomocą systemu GPS.

Urządzenie może być wykorzystane np. w aplikacji sprawdzającej zasięg sieci, a dzięki lokalizacji GPS w prosty sposób można wykonać analizę zasięgu poprzez naniesienie na mapę punktów, z których wykonywane były pomiary.

WYSIWYG - Adeunis Field Test Device.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Kontrola lokalizacji i tras beczkowozów, naczep z beczkami czy koparek, drążarek lub wozów asenizacyjnych. Kontrola umożliwiająca zarówno lokalizację jak i próby nieautoryzowanego użytku czy realizacji usług na własny rachunek operatora. Eliminacja wykorzystania majątku przedsiębiorstwa do realizacji przysług lub prywatnych zleceń przez operatorów mini-koparek, wozów asenizacyjnych, drążarek-kretów itp. 

WYSIWYG - Abeeway combo 2.jpg

Sprawdź w Portalu zakupowym B2B>>

Jeśli jesteś zainteresowany technologią LoRaWAN w szczególności w Smart meteringu, jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa wodno-kanalizaycjnego lub przedstawicielem administracji lokalnej chcącej wykorzystać potencjał Smart City, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: wireless[at]jm.pl lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

 

 
Ozdobna grafika stopki
System B2B by

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności