JM Logo

Regulamin Portalu Obsługi Klienta

 

Regulamin korzystania z Internetowego Portalu Obsługi Klienta spółki JM elektronik sp. z o.o. v1.01

obowiązujący od dnia 18.12.2019

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Obsługi Klienta na stronie www.jm.pl zwanego w dalszej części regulaminu PORTALEM

PORTAL jest systemem umożliwiającym zarejestrowanym i zalogowanym Kontrahentom dostęp za pośrednictwem sieci Internet do danych handlowych, dokumentów handlowych, informacji o zamówieniach i wysyłkach, a także samodzielne dokonywanie transakcji handlowych w JM elektronik sp. z o.o. zwaną w dalszej części regulaminu DOSTAWCĄ.

Aktywując konto w PORTALU, Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń. 

Jeśli nie uzgodniono na piśmie inaczej, dla transakcji handlowych zawieranych za pomocą PORTALU obowiązują tak samo jak dla innych transakcji sprzedaży w JM elektronik sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży zawarte w dokumencie przywołanym na stronie Warunki Współpracy/Reklamacje

§ 2. Dostęp do PORTALU

Kontrahent, który prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny na stronie www.jm.pl, po pozytywnej weryfikacji przez DOSTAWCĘ otrzymuje aktywne konto umożliwiające: zalogowanie się przy pomocy wygenerowanego przez SYSTEM loginu i hasła na stronie www.jm.pl, zakładanie kont pracownikom Kontrahenta oraz dokonywanie zakupów. 

Kontrahent zobowiązuje się do utrzymywania i korzystania z adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracji. O każdej zmianie adresu e-mail Kontrahent niezwłocznie poinformuje DOSTAWCĘ

DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przyznanego Kontrahentowi loginu i hasła osobom trzecim lub osobom nieupoważnionym. 

Pełna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za udostępnienie lub umożliwienie dojścia osobom trzecim lub osobom nieupoważnionym, do przyznanych Kontrahentowi kodów dostępu do SYSTEMU (loginu, hasła) spoczywa na Kontrahencie.

§ 3. Zakupy

Zakupy na PORTALU możliwe są tylko i wyłącznie po podaniu loginu i hasła. 

W związku ze stosowaniem cen za jednostkę miary sprzedaży inną niż sztuka oraz zaokrągleń, ceny po przeliczeniu koszyka mogą się nieznacznie różnić od wynikających z przeliczenia ich wprost metodą cena x ilość. Wiążąca kwota pojawia się w koszyku zakupowym.

Zamówienia złożone za pomocą PORTALU wymagają potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przez Dostawcę w formie dokumentowej w terminie 3 dni roboczych.  

Handlowiec DOSTAWCY w momencie otrzymania zamówienia dokonanego przy użyciu przyznanego Kontrahentowi loginu i hasła jak również przy użyciu kont pracowniczych należących do Kontrahenta nie ma obowiązku sprawdzenia czy dokonująca zamówienia osoba jest do tego upoważniona. 

DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania przez Handlowca DOSTAWCY telefonicznego potwierdzenia złożonej dyspozycji. 

W celu realizacji zamówienia z zadeklarowaną przez Kontrahenta wysyłką zamawianego towaru, DOSTAWCA korzysta z usług przedsiębiorstw spedycyjnych. 

Odbiór przesyłki od firmy spedycyjnej musi być potwierdzony pokwitowaniem przez osobę do tego upoważnioną przez Kontrahenta. Koszt wysyłanej przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie http://www.jm.pl 

§ 4. Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia zasad regulaminu DOSTAWCA ma prawo do natychmiastowego zablokowania przyznanego Kontrahentowi loginu i hasła. Zablokowanie dostępu do PORTALU nie zwalnia Kontrahenta z zaspokojenia roszczeń wobec DOSTAWCY. 

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdej takiej zmianie Kontrahent zostanie poinformowany komunikatem na stronach SYSTEMU, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Kontrahenta, umowa pomiędzy nim a DOSTAWCĄ wygasa, z zastrzeżeniem, że zamówienia dokonane przed zmianą Regulaminu są wiążące.

 

Ozdobna grafika stopki
System B2B by

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności