JM Logo

Urządzenia LoRaWAN

Urządzenia LoRaWAN – bardzo duży zasięg, niski pobór mocy, długa żywotność baterii, bezpieczna transmisja danych, zastosowanie w coraz to nowych aplikacjach, niewielkie gabaryty, łatwy montaż i eksploatacja oraz prace w otwartym, nielicencjonowanym paśmie. W firmie JM elektronik LoRaWAN zajmuje szczególne miejsce w ofercie, gdyż widzimy wielki potencjał tej technologii dla IoT. LoRa jest technologią opracowaną we Francji, a jej modulacja opiera się na rozpraszaniu widma CSS i polega na ciągłej zmianie częstotliwości w czasie przy zachowaniu określonej szerokości pasma. Dzięki temu uzyskuje się dużą odporność na zakłócenia oraz bardzo dobrą propagację, przez co zasięg jest mierzony w kilometrach oraz trudnych warunkach miejskich, jak i przemysłowych. LoRaWAN jest gwarancją wysokiego bezpieczeństwa obejmującego szyfrowanie transmisji i autoryzacji urządzeń końcowych w sieci. Operator sieci ma brak dostępu do danych aplikacji urządzenia końcowego. Technologia LoRa wraz ze standardem LoRaWAN jest globalnym rozwiązaniem, które jest wdrożone w ponad 170 krajach na świecie. Są one pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów i ułatwiają codzienne życie. Przewagą sieci LoRaWAN jest praca w otwartym i nielicencjonowanym paśmie przez co użytkownicy mogą uruchamiać własne sieci bez ponoszenia opłat i bez udziału zewnętrznego operatora. W szwedzkiej wsi Veberod, czujniki komunikujące się w sieci LoRaWAN zostały wykorzystane m.in. w kontroli wodopojów, miejsc do grillowania czy bramek w ogrodzeniach. Takie czujniki mogą również być wykorzystywane do monitorowania czy czasem w danym miejscu nie szerzy się ogień. Sieć LoRaWAN pracuje w topologii gwiazdy, zbudowana jest z urządzeń końcowych (end-point-devices) przesyłających dane do bramy sieciowej (Gateway). LoRaWAN umożliwia pracę w różnych klasach energetycznych urządzenia końcowego: Klasa A (największa oszczędność energii) - Komunikacja tej klasy zawsze zapoczątkowywana jest przez urządzenie końcowe. Wiadomość uplink może być wysłana przez urządzenie w dowolnym momencie. Po zakończeniu tej transmisji urządzenie otwiera dwa okna odbioru inaczej downlink. Klasa B (synchronizowana komunikacja w przydzielonych interwałach - tryb beacon) - Urządzenia klasy B również otwierają okna odbioru po wysłaniu łącza uplink. Klasa C (możliwość ciągłego nasłuchu) - Urządzenia tej klasy rozszerzają klasę A, utrzymując otwarte okna odbioru. Pozwala to na komunikację z małymi opóźnieniami, ale jest kilkukrotnie bardziej energochłonne niż w przypadku klasy A. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich zrealizowało projekt, dzięki któremu pozyskało jedną z najnowocześniejszych platform do zarządzania siecią wodociągową w Polsce. Na wszystkie należące do nich wodomierze zamontowano ok. 6,5 tysiąca elektronicznych rejestratorów, dzięki którym można wykonywać zdalny odczyt wskazań z dokładnością do dnia i godziny przez transmisję danych z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. Taka metoda jest bardzo wygodna dla mieszkańców, bo ze zdalnym odczytem idzie w parze brak koniecznych wizyt inkasenta w domu. Na terenie miasta rozmieszczono kilkanaście urządzeń Gateway LoRa firmy Kerlink, a ze względu na niewielkie gabaryty oraz moc bram dostępowych LoRaWAN instalacja urządzeń nie wymagała prac ograniczonych reżimem przepisów budowlanych. Urządzenia Adeunis w sieci LoRaWAN dzięki energooszczędności umożliwiają bezobsługową prace sensorów na bateriach przez wiele miesięcy, a nawet lat. W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia firmy Adeunis takie jak: sensor różnicy ciśnień, sensor do pomiaru, rejestrowania i śledzenia wartości temperatury, czujnik umożliwiający wykrycie wycieku wody w jednym, konkretnym miejscu, sensor, który przekazuje informacje o aktualnym stanie wejścia (logiczne 0 lub 1), czujnik monitorujący zmiany poziomu cieczy, czujnik umożliwiający wykrycie wycieku wody w linii o długości 2m, czujnik monitorujący stan otwarcia np. drzwi lub okien. Specjalizacją francuskiego producenta Adeunis jest sprzedaż urządzeń końcowych stosowanych w rozwiązaniach IoT oraz w aplikacjach bezprzewodowych. Firma Adeunis proponuje takie urządzenia końcowe w sieci LoRaWAN: sensor służący do odczytu sygnałów elektrycznych pochodzących z zewnętrznych sensorów, urządzenie do pomiarów natężenia prądu w obwodach zasilania, wyposażone w obudowę o stopniu szczelności IP68, umożliwia przesyłanie danych telemetrycznych z licznikami wyposażonymi w wyjście impulsowe, urządzenie do wykrywania obecności i ruchu, a także do pomiarów natężenia światła, umożliwiające przesyłanie danych telemetrycznych w środowiskach z łatwopalnymi gazami, mgiełkami, oparami, pyłem zawieszonym, służące do współpracy z jednym lub dwoma licznikami wyposażonymi w wyjście impulsowe, umożliwiające przesyłanie danych telemetrycznych z licznikami wyposażonymi w wyjście impulsowe, urządzenie do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza. Do przetestowania zasięgu sieci LoRaWAN, wyposażone dodatkowo w czujnik GPS umożliwiający zapisanie danych o parametrach sieci w precyzyjnie określonej lokalizacji. Jest to przenośne urządzenie końcowe Adeunis Field Test Device. Monitorowanie czy nie nastąpiło ulatnianie się niebezpiecznych gazów lub oparów, szczególnie w miejscach narażonych na eksplozję jest bardzo przydatne. Tu z pomocą przychodzi Adeunis Pulse ATEX Binder, Adeunis Pulse IP68, Adeunis Pulse ATEX lub Adeunis Pulse 6-wire - urządzenia służące do komunikacji między czujnikami gazu, które mogą pracować w obszarze bezpośrednio narażonym na działanie gazu, pary, a nawet pyłu. Adeunis LoRaWAN Dry Contact sprawdza się w aplikacjach oferujących zdalne monitorowanie lub sterowanie prostymi procesami (wykrywanie otwarcia drzwi, obecności; uruchamianie maszyny; alarm; itp.). Jeśli chcemy monitorować zmianę temperatury, wilgotności albo ciśnienia, to idealnie nadającym się urządzeniem końcowym do tego będzie Adeunis LoRaWAN Analog lub Adeunis LoRaWAN Analog PWR. Innym urządzeniem wartym uwagi jest Adeunis Current Sensor, który służy do pomiarów natężenia prądu. Jeśli chcemy monitorować zmianę temperatury, wilgotności albo ciśnienia, to idealnie nadającym się urządzeniem do tego będzie Adeunis LoRaWAN Analog lub Adeunis LoRaWAN Analog PWR. Innym urządzeniem końcowym wartym uwagi jest Adeunis Current Sensor, który służy do pomiarów natężenia prądu. Adeunis LoRaWAN Temp oraz Adeunis LoRaWAN Temp 2S są urządzeniami końcowymi wyposażonymi w wewnętrzny i zewnętrzny czujnik (w zależności od wybranego modelu różni się ich ilość w urządzeniu), które są przeznaczone do pomiaru, rejestrowania oraz śledzenia wartości temperatury. Dzięki sprzętowi oferowanemu przez francuską firmę Adeunis automatycy mogą wykonywać pomiary bez układania kabli zasilających sensory oraz w miejscach niedostępnych przez brak zasięgu sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia końcowe Adeunis spełniają wymogi eksploatacji w warunkach przemysłowych, poszczególne spełniają kryteria ochrony przeciwwybuchowej ATEX lub wysokie normy szczelności IP. Dzięki czujnikom od firmy Adeunis można łatwo zbudować urządzenie do kontroli poziomu wody w korytach cieków wodnych, potoków i rzek - kontrolować temperaturę w wybranych miejscach informując o jej skoku i ponadskalowych wskazaniach, ostrzegając przed ryzykiem pożaru oraz urządzenia Adeunis pozwalają na kontrolowanie stanu zamknięcia/otwarcia bram i ogrodzeń czy ilość wody w korytach dla zwierząt hodowlanych. Urządzenia końcowe Adeunis można podzielić na cztery grupy: sensory korzystające z transmisji w sieci LoRaWAN do bezpośredniego mierzenia wielkości fizycznych (temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy, wycieków itd), urządzenia odpowiadające za pomiar wielkości elektrycznych oraz z przeznaczeniem do współpracy z licznikami i układami pomiarowymi mającymi wyjście impulsowe, urządzenia końcowe będące koncentratorami transmitującymi na duże odległości dane z urządzeń automatyki przemysłowej dysponujących protokołem Modbus, z wykorzystaniem sieci LoRaWAN, urządzenia końcowe do stosowania wewnątrz budynków w aplikacjach HVAC oraz do wykrywania obecności i ruchu, a także do pomiarów natężenia światła. Firma Kerlink, to globalny i publiczny dostawca technologii w ekosystemach M2M i IoT, w tym oprogramowania i usług. Zaprojektowała ona jako pierwsza na świecie szereg produktów do zewnętrznych zastosowań IoT. Firma należy do filarów LoRa Alliance - organizacji wytyczającej trendy w ramach standardu LoRaWAN. W Polsce nasza firma jest zdecydowanym liderem w popularyzowaniu sieci LoRaWAN oraz sprzedaży komponentów sieci LoRaWAN w szczególności firmy Kerlink, który jest światowym dostawcą bram dostępowych LoRaWAN (gateway, hotspot). Wspieramy swoich Klientów w implementacji rozwiązań LoRaWAN we wszystkich warstwach tej technologii, a silny związek współpracy z firmą Kerlink co owocuje udziałami inżynierów Kerlink w organizowanych przez JM elektronik warsztatach lub udzielaniu przez Kerlink bezpośredniego wsparcia technicznego naszym Klientom. Szansą na dotarcie do zagranicznych Klientów jest współpraca z firmą Kerlink i JM elektronik w ramach technologii LoRaWAN. W ramach organizacji LoRa Alliance wysoka pozycja Kerlink na światowym rynku skutkuje popularyzacje polskich firm. Organizacja LoRa Alliance publikuje opracowywane przez Kerlink case-studies. Urządzenia (Gateway) od firmy Kerlink znajdujące się w naszej ofercie posiadają niewielkie gabaryty, atrakcyjny design, przystępną cenę oraz umożliwiającą obsługę setek urządzeń końcowych w sieci LoRaWAN. Bramy dostępowe (Gateway) Kerlink iFemtocell są gwarancją wysokiej wydajności i dalekiego zasięgu nawet w trudnych warunkach, takich jak: parking, szyb windy czy piwnica. Posiadają także wyjście dla anteny zewnętrznej, którą można umieścić np. za oknem, co będzie skutkowało uzyskaniem dobrego odbioru transmisji również spoza budynku. Dokonując ich zakupu zyskujemy pewność bezpieczeństwa oraz niezawodności - wszystkie Gateway produkcji firmy Kerlink posiadają wspólną platformę do zarządzania, przez co aplikacje uruchomione na jednej stacji będą pracować także w przypadku przeniesienia ich na stacje innej klasy. Kerlink Wirnet iFemtoCell-evolution (Gateway) jest kompatybilne z oprogramowaniem Wanesy Management Center (WMC), służącym do łatwej obsługi, monitorowania i zarządzania siecią IoT. Właściciele sieci LoRaWAN IoT mogą obniżyć koszty operacyjne dzięki łatwiejszej integracji i konfiguracji różnych urządzeń, przez wykorzystywanie takiego samego oprogramowania wszystkich urządzeń firmy Kerlink. Ciekawym urządzeniem proponowanym przez firmę Kerlink jest Kerlink Wanesy Wave, który wykorzystuje LoRaWAN, wspierającą lokalizację i śledzenie w oparciu o technologie Bluetooth i Wi-Fi (np. beaconów bluetooth czy smartfonów z aktywną siecią WiFi). Gateway’e proponowane przez firmę Kerlink, pracujące w standardzie LoRaWAN, są w stu procentach funkcjonalnymi gateway’ami. Wykorzystuje je się w zakładach przemysłowych lub biurach w aplikacjach wewnętrznych różnego rodzaju. Dodatkową zaletą jest fakt, iż gateway’e posiadają złącze antenowe, przez co można podłączyć do nich anteny zewnętrzne. Dzięki temu można uzyskać zewnętrzną sieć LoRaWAN (gateway w budynku, antena na zewnątrz). Anteny firmy Kerlink charakteryzują się: niewielką wagą, ochroną odgromową, możliwością pracy w każdych warunkach oraz wodoodpornością. Anteny są też zazwyczaj wyposażone w uchylne i obrotowe uchwyty montażowe. Wiodącą technologią dla sieci Helium, której celem jest zbudowanie pierwszej na świecie bezprzewodowej sieci IoT typu peer-to-peer, jest LoRaWAN. Pierwszą na świecie siecią, która rozprzestrzeniająca się spontanicznie za pomocą Hotspotów o globalnym zasięgu (zapewniającą publiczny zasięg bezprzewodowy LoRaWAN bez ograniczania jej użytkowników pod kątem możliwości administracyjnych) - jest sieć Helium. Gwarantuje publiczny zasięg sieci bezprzewodowej LoRaWAN bez nieudogodnień administracyjnych dla użytkowników. Sieć Helium to pierwsza na świecie spontanicznie rozprzestrzeniająca się sieć hotspotów o zasięgu globalnym. Hotspoty Helium przesyłają sygnał dalekiego zasięgu oparty na modulacji LoRa w odległości kilkunastu kilometrów w otwartym, nielicencjonowanym paśmie. Połączeniem protokołu bezprzewodowego LoRaWAN i technologii blockchain Helium, jest technologia LongFi, która pozwala właścicielom bram dostępowych na „kopanie” kryptowaluty Helium (Helium Network Token inaczej HNT). Żeby zachęcić do rozwoju zasięgu sieci, powiązano kryptowalutę HNT z technologią sieci LoRaWAN. Hotspot wydobywa Helium Network Token w trakcie operacji w sieci bezprzewodowej LongFi (LoRaWAN), aby nagrodzić użytkowników za zapewnienie setek kilometrów kwadratowych zasięgu. Firma Kerlink oferuje wersje swoich gateway’ów z wbudowanym oprogramowaniem do wydobywania kryptowaluty Helium. W naszej ofercie można znaleźć trzy modele bram dostępowych wyposażonych w oprogramowanie do wydobywania kryptowaluty Helium Networt Token: LoRaWAN Wirnet iFemtoCell - bramka specjalnie zaprojektowana do rozszerzenia wewnątrz budynków lub do zasięgu ad-hoc (umożliwia komunikacje dwukierunkową w nielicencjonowanym paśmie dalekiego zasięgu LoRa oraz obsługuje pasma 863-873MHz lub 915-928MHz), Wirnet iFemtoCell-evolution - zapewnia łączność z siecią 4G z możliwością fallback do 3G/2G (obsługuje pasmo 868 MHz i posiada zabezpieczone łącze z wykorzystaniem OpenVPN, jest wyposażona w slot na kartę mini SIM i port Ethernet, USB typ A, USB typ C), Wirnet iStation – jest dedykowana do zewnętrznych zastosowań głównie Smart City oraz Smart Metering, przez zwartą i wandaloodporną obudową może być umieszczana w miejscach powszechnie dostępnych (posiada wbudowaną wewnątrz obudowy antenę LoRa oraz modem 4G z funkcją fallback do 3G/2G, opcjonalnie umożliwia podłączenie anten zewnętrznych oraz oferuje pełne wsparcie dla 8 kanałów LoRaWAN). LoRaWAN to nie tylko urządzenia końcowe czy bramki dostępowe, przede wszystkim jest to serwer sieciowy (Network Server) i aplikacyjny (application Server). Oba te elementy są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu i nad ich wyborem należy się poważnie zastanowić definiując w jakim modelu nasza sieć ma pracować. Serwer sieciowy, jest przewodnikiem całego systemu. Podejmowane są tutaj decyzje o przyłączeniu urządzeń końcowych do sieci oraz to jak sieć ma działać. Producenci oferują nam szereg opcji i możliwości, z których możemy skorzystać. My przetestowaliśmy kilka z nich i chętnie pomożemy Państwu w podjęciu właściwej decyzji. Aktualnie oferujemy następujące opcje: SPN (Small Private Network) - jest to produkt oferowany przez firmę Kerlink. Jego zasada działania polega na tym, że serwer sieciowy zostaje uruchomiony bezpośrednio na stacji Kerlink, czyli dane przetwarzane są lokalnie na urządzeniu i mogą w ogóle nie trafić do chmury. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie, gdy pojawia się wymaganie, że dane zebrane przez sieć LoRaWAN nie mogą fizycznie opuszczać danego obiektu. Kerlink umożliwia także łączenie stacji w sieć do 20 takich (1 urządzenie typu MASTER, na którym działa serwer sieciowy i 20 urządzeń typu SLAVE przesyłających dane do MASTER’a). Serwery sieciowe TTN (The Things Network), które są darmowe. Bardzo często do przeprowadzenia testów korzysta się z serwerów TTN. Istnieje tu możliwość skorzystania z bezpłatnego konta. Platforma zrzesza około 60 tysięcy członków, 5,5 tysiąca stacji w 137 krajach. Komercyjny serwer sieciowy - Takie rozwiązanie oferuje zarówno TTN, jak i Loriot, Actility i wiele innych. Serwer sieciowy do instalacji na sprzęcie Klienta. Platforma Wanesy Management Center - oferowana przez firmę Kerlink platforma, gdzie oprócz serwera sieciowego, użytkownik ma do dyspozycji szereg narzędzi do monitorowania, diagnozowania oraz zdalnej kontroli nad siecią LoRaWAN. Serwer aplikacyjny – to element systemu, do którego trafiają dane (payload), które są najbardziej interesujące dla Klienta końcowego sieci LoRaWAN. Przy użyciu kluczy Application Session Key (AppSKey) deszyfrowane są tutaj dane. Następuje ich przetwarzanie, gromadzenie oraz wizualizacja. Istnieje możliwość, aby serwer aplikacyjny pracował na tym samym sprzęcie co serwer sieciowy lub mogą działać jako niezależne od siebie urządzenia. Na rynku dostępnych jest także szereg komercyjnych rozwiązań serwerów aplikacyjnych, takich jak: IBM Bluemix, Windows Azure i wiele innych. W zdecydowanej większości serwisy oferujące serwery aplikacyjne udostępniają API (Websocket, REST, itp.) dla Klienta końcowego, dzięki czemu może on wydostać dane z serwera do własnej aplikacji.

Ozdobna grafika stopki
System B2B by

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności